Kasia Pająk

 

Ponad stu interesariuszy wzięło udział w warsztatach diagnostycznych na temat Zintegrowanej Strategii Umiejętności, organizowanych we współpracy z OECD, które odbyły się 5 lutego 2019 r.

Termin wydarzenia nie został wybrany przypadkowo - w tygodniu poprzedzającym wydarzenie, Rada Ministrów przyjęła część ogólną Zintegrowanej Strategii Umiejętności.

 

Warsztaty prowadzone były wokół czterech obszarów priorytetowych:

  • wspieranie większego uczestnictwa dorosłych w uczeniu się we wszystkich formach.
  • zmniejszanie niedopasowania umiejętności na rynku pracy.
  • wzmacnianie wykorzystania umiejętności na rynku pracy i w miejscu pracy.
  • wzmacnianie koordynacji i struktur zarządzania umiejętnościami.

Podczas warsztatów odbyły się dyskusje na temat kluczowych wyzwań i szans w każdym z czterech obszarów priorytetowych oraz na temat reform podejmowanych w obszarze umiejętności w Polsce. Interesariusze mieli okazję do zdefiniowania najważniejszych obszarów do dalszych prac w ramach części szczegółowej Zintegrowanej Strategii Umiejętności.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zdjęcie pochodzi ze strony MEN.