W grudniu 2021 rozpoczął się proces legislacyjny Projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

Projekt zakłada wprowadzenie do systemu oświaty nowych zawodów  branży budowlanej (monter konstrukcji targowo-wystawienniczych, technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego, technik montażu i automatyki stolarki budowlanej, technik izolacji przemysłowych) oraz transportu wodnego (technik elektroautomatyk okrętowy oraz technik przemysłu jachtowego).

Projekt rozporządzenia dostępny jest tutaj.