W grudniu 2021 r. Cedefop opublikował notę informacyjną „Świeże spojrzenie na profesjonalizm doradców zawodowych” poświęconą modernizacji systemów i usług poradnictwa zawodowego w różnych państwach, w odpowiedzi na przyspieszenie tempa cyfryzacji rynków pracy i przekwalifikowywanie pracowników.

Zarysowano w niej m.in. kluczowe umiejętności, standardy kwalifikacji oraz doskonalenie zawodowe doradców zawodowych. Szczególną uwagę poświęcono

potrzebie zwiększenia cyfrowych umiejętności doradców.

Nota dostępna jest tutaj.