Anna Maliszewska

Publikacja przygotowana przez Zespół Kształcenie i szkolenia zawodowe Erasmus+ FRSE jest zbiorem przykładów współpracy placówek oświatowych z pracodawcami - prezentuje różnorodne doświadczenia szkół w organizowaniu praktyk uczniów u pracodawców w kraju oraz staży zawodowych w ramach programu Erasmus+.

Każdy z opisanych przypadków prezentuje historię współpracy osadzoną w lokalnym kontekście, w szczególności odnosi się to do lokalizacji firm i ich wielkości oraz dostępności przedsiębiorstw branżowych, które wpływają na nawiązywanie efektywnej i długofalowej współpracy z sektorem edukacji na danym obszarze. W raporcie znajdziemy opisy doświadczeń instytucji z różnych regionów Polski i kształcących w różnych zawodach takich jak technik przemysłu mody, technik obsługi turystycznej, technik hotelarstwa, technik mechatronik czy ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych oraz operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych.

Publikacja dostępna jest na stronie FRSE.