Główny Urząd Statystyczny ogłosił kolejną edycję publikacji „Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2019/2020” przedstawiającą  stan i dynamikę zmian polskiego systemu oświaty.

Obejmuje ona informacje na temat działalności szkół oraz innych placówek oświatowych i wychowawczych prowadzących nauczanie na poziomie przedszkolnym, podstawowym i ponadpodstawowym.

Publikację można pobrać tutaj.