Uchwałą Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2023 r. ustanowiono „Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych”. Ma on na celu podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych w społeczeństwie, zwiększenie podaży specjalistów ICT na rynku pracy, w tym kobiet, rozwój edukacji cyfrowej oraz poprawę jakości zarządzania rozwojem kompetencji cyfrowych. 

Program będzie realizowany do końca 2030 r. Na jego realizację przeznaczono z budżetu państwa 234 mln zł.

Program zakłada:

 • stworzenie stabilnego i elastycznego systemu edukacji i szkoleń mających na celu rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców;
 • realizację działań w ramach 5 priorytetów na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych:
 • rozwój edukacji cyfrowej;
 • zapewnienie każdemu możliwości rozwoju kompetencji cyfrowych;
 • wsparcie kompetencji cyfrowych osób pracujących;
 • rozwój zaawansowanych kompetencji cyfrowych;
 • wzmocnienie zarządzania i koordynacji działań w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych;
 • osiągnięcie do 2030 roku następujących rezultatów:
  • 80% mieszkańców Polski będzie posiadać co najmniej podstawowe kompetencje cyfrowe,
  • 40% mieszkańców Polski będzie posiadać ponadpodstawowe kompetencje cyfrowe,
  • 6% pracujących będą stanowić specjaliści ICT,
  • 29% specjalistów ICT będą stanowić kobiety,
  • na szczeblu administracji rządowej funkcjonować będzie ugruntowany i sprawdzony mechanizm koordynacji i monitorowania działań wspierających rozwój kompetencji cyfrowych.

Więcej o programie