Publikacja Międzynarowej Organizacji Pracy „Greening TVET and skills development. A practical guidance tool” stanowi praktyczny poradnik zawierający wskazówki na temat tworzenia, wdrażania i monitorowania standardów kompetencji oraz programów nauczania TVET, tak aby wspierać rozwój „zielonych” miejsc pracy będących odpowiedzią na kryzysy ekonomiczne i klimatyczne.

Czytaj więcej...

Forum Edukacji Zawodowej Europass i Euroguidance to coroczna konferencja, której przedmiotem są tematy ważne dla rozwoju edukacji branżowej i zawodowej w Polsce. Celem wydarzenia jest wspieranie i promowanie edukacji branżowej Polsce, a także europejskiego obszaru mobilności edukacyjno-zawodowej wśród polskiej społeczności doradców zawodowych.

Czytaj więcej...