Jerzy Bielecki

W lutym 2021 roku Minister Edukacji i Nauki ogłosił trzecią prognozę zapotrzebowania na pracowników na krajowym i regionalnym rynku pracy w zawodach nauczanych w szkolnictwie branżowym.

Celem prognozy jest wskazanie kierunków rozwoju oferty kształcenia i szkolenia zawodowego w odniesieniu do potrzeb krajowego i regionalnego rynku pracy. Prognoza podzielona jest na trzy części - ogólne warunki finansowania, prognoza krajowa, prognozy  regionalne, i przedstawia wysokie oraz umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników w określonych zawodach.

Krajowa prognoza zawiera alfabetyczną listę 28 zawodów, na które spodziewany jest wysoki popyt ze względu na ich znaczenie dla rozwoju kraju. Prognoza ma na celu wsparcie i rozszerzenie i wzmocnienie oferty kształcenia w zawodach określonych w prognozie. Na liście znajdują się m.in. zawody z zakresu automatyki, elektromechaniki, elektroniki, kolejnictwa i mechatroniki, a także dekarz, elektryk, mechanik kierowca, monter mechanik maszyn i urządzeń.

W ramach znowelizowanych przepisów oświatowych samorządy otrzymają zwiększoną dotację oświatową dla szkół kształcących w zawodach określonych w prognozie.

Prognoza została przygotowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na podstawie modelu analitycznego oraz danych zebranych przez Instytut Badań Edukacyjnych z wykorzystaniem różnych danych ilościowych i jakościowych. Istotną rolę miały również opinie Sektorowych Rad Kompetencji, Rady Programowej Kompetencji, a także właściwych ministrów nadzorujących poszczególne zawody.

 

Prognoza dostępna jest w Monitorze Polskim.