Jerzy Bielecki

Jednym z zadań doradztwa zawodowego jest wsparcie osób dorosłych wobec wyzwań wynikających z szybko zmieniającego się zapotrzebowania w zakresie umiejętności. Takie wsparcie jest szczególnie ważne w obliczu trwającej pandemii COVID-19 i jej następstw, ponieważ wielu dorosłych straciło pracę i wymaga pomocy w poruszaniu się po ścieżkach kariery na zmienionym rynku pracy.

Dyrekcja ds. Zatrudnienia, Pracy i Spraw Socjalnych OECD przeprowadziła badania dotyczące funkcjonowania, skuteczności i jakości systemów doradztwa zawodowego dla dorosłych w różnych krajach. W ramach tego projektu OECD przeprowadziła ankietę internetową w sześciu krajach (Chile, Francja, Niemcy, Włochy, Nowa Zelandia i Stany Zjednoczone), aby lepiej zrozumieć doświadczenia dorosłych korzystających z doradztwa zawodowego oraz bariery, jakie mogą napotkać dorośli w dostępie do tych usług. Wyniki badania przedstawiono w raporcie „Career Guidance for Adults in a Changing World of Work, Getting Skills Right”.

Raport jest podzielony na cztery rozdziały. Rozdział 1 przedstawia ustalenia dotyczące zakresu i integralności usług doradztwa zawodowego na podstawie przeprowadzonego badania. Rozdział 2 przedstawia podmioty świadczące usługi doradztwa zawodowego dla dorosłych i opisuje oferowane usługi. W rozdziale 3 omówiono wyniki badań ankietowych dotyczących jakości usług doradztwa zawodowego i omówiono polityki mające na celu poprawę jakości i wpływu usług. Rozdział 4 opisuje, w jaki sposób kraje OECD koordynują wielu interesariuszy zaangażowanych w zarządzanie doradztwem zawodowym. Uwzględnia również sposoby finansowania i podział kosztów doradztwa pomiędzy interesariuszami.

Link do raportu (dostęp wyłącznie w języku angielskim)