Jerzy Bielecki

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje ekspertów do weryfikacji, recenzji i odbioru programów nauczania dla umiejętności dodatkowych.

Poszukiwani są eksperci w następujących zawodach: monter konstrukcji budowlanych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, monter stolarki budowlanej, kowal, lakiernik samochodowy, mechanik motocyklowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik górnictwa odkrywkowego, technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny, kierowca mechanik, technik transportu drogowego, technik eksploatacji portów i terminali (samochodowych, kolejowych), monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, technik programista, technik telekomunikacji, technik tyfloinformatyk, złotnik-jubiler, mechanik precyzyjny, technik awionik, technik mechanik lotniczy, monter nawierzchni kolejowej, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik budownictwa kolejowego, technik mechatronik.

Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej ORE