Doroczne posiedzenie plenarne sieci ReferNet odbyło się w dniach 2-3-4 grudnia 2020 r. 

W posiedzeniu uczestniczyli (w formule spotkania on-line) krajowi przedstawiciele sieci ReferNet, partnerzy ReferNet, eksperci Cedefop zaangażowani w działania ReferNet, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej i European Training Foundation. Sieć ReferNet Polska reprezentowali eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych: dr Michał Sitek, Jerzy Bielecki oraz Katarzyna Matuszczak. W spotkaniu wziął także udział krajowy przedstawiciel sieci ReferNet w Polsce, Łukasz Marcisz -  reprezentujący Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Spotkanie miało na celu:

  • dostarczenie informacji partnerom i przedstawicielom krajowym sieci o najnowszych zmianach w polityce UE w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, w szczególności zapisów Deklaracji z Osnabrück i jej wpływie na działalność sieci;
  • dokonanie przeglądu rezultatów sieci ReferNet na rok 2020 i przygotowanie planów prac na rok 2021 r.;
  • zorganizowanie platformy wymiany wiedzy na tematy związane z kształceniem i szkoleniem zawodowym wynikające z Deklaracji z Osnabrück, która będzie pilotowana przez partnerów ReferNet;
  • stworzenie możliwości mniej formalnych spotkań ekspertów VET, pomocnych - szczególnie dla nowych partnerów - w rozwoju dalszej współpracy sieci.

Agenda XVIII posiedzenia plenarnego Sieci ReferNet