Cedefop opublikował raport o zarządczych i finansowych aspektach staży w Hiszpanii, Włoszech, Litwie, Portugalii i Szwecji. Raport ten prezentuje modelowe uwarunkowania normatywne dotyczące sposobu zarządzania i finansowania  staży, zapewniające efektywność również pod względem jakości. Wzorzec ten posłużył do oceny sytuacji w danym państwie i sformułowania rekomendacji dotyczących dalszego rozwoju systemu staży.

Więcej na stronie Cedefop

W styczniu br. 30 partnerów sieci ReferNet ze wszystkich państw Unii Europejskiej oraz Islandii i Norwegii zainaugurowało nowy, czteroletni (2016-2019) okres współpracy z Cedefop. 

Spotkanie poświęcone było nie tylko działaniom sieci w 2016 roku, ale również prezentowało wyniki badania  „European skills and jobs survey” oraz założenia projektu „Initial VET mobility scoreboard”.

W ramach obecnego okresu współpracy, w sieci ReferNet działa osiem nowych instytucji członkowskich z następujących krajów: Bułgaria, Estonia, Hiszpania, Grecja, Islandia, Norwegia, Węgry i Polska.

Więcej informacji na stronie Cedefop

Cedefop, agenda Unii Europejskiej wspierająca kształcenie i szkolenie zawodowe, wybrała Instytut Badań Edukacyjnych na polskiego partnera sieci ReferNet na lata 2016-2019. Celem sieci ReferNet jest zbieranie informacji i monitorowanie zmian w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w poszczególnych państwach członkowskich UE , Islandii i Norwegii. 

W ramach obecnego okresu współpracy, w sieci ReferNet działa osiem nowych instytucji członkowskich z następujących krajów: Bułgaria, Estonia, Hiszpania, Grecja, Islandia, Norwegia, Węgry i Polska.

Więcej informacji na stronie Cedefop