Jerzy Bielecki

Cedefop realizuje badanie dotyczące wykorzystywania podejścia opartego na efektach uczenia się w ramach wstępnego kształcenia zawodowego i praktycznej nauki zawodu.

Badanie kierowane jest do dyrektorów szkół, koordynatorów programów nauczania, nauczycieli i szkoleniowców/instruktorów (w szkołach i miejscach pracy) z prośbą o podzielenie się swoimi doświadczeniami z zakresu wykorzystywania efektów uczenia się w nauczaniu, szkoleniu, ocenianiu i uczeniu się. Państwa odpowiedzi będą cennym wkładem w prowadzone na szczeblu unijnym dyskusje powiązane z tym tematem, a także inspiracją do reform w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego w Unii Europejskiej i poza nią.

Link do ankiety

Wypełnienie ankiety zajmie do 10 minut. Ankieta jest anonimowa, a wszystkie odpowiedzi będą traktowane jako poufne.