Jerzy Bielecki

EAN to sieć praktykantów, a także organizacji związanych ze stażami i praktykami zawodowymi na poziomie europejskim. EAN został utworzony w 2017 r. w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu związanego z kształceniem i szkoleniem zawodowym, a w szczególności w zakresie przygotowania zawodowego i praktyk zawodowych.

Działania EAN realizowane są na poziomie osób indywidualnych, organizacji krajowych jak i organizacji oraz innych sieci europejskich. 

Zadania sieci:

 • promocja wśród młodych ludzi idei przygotowania zawodowego i praktyk zawodowych poprzez wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk, dzielenie się informacjami na temat ważnych polityk edukacyjnych i rozwoju badań,
 • wsparcie, jako nieformalny organ konsultacyjny, Komisji Europejskiej w zakresie tematyki przygotowania zawodowego i praktyk zawodowych, szczególnie dla European Alliance for Apprenticeships (EAfA), poprzez zapewnienie wkładu do propozycji/inicjatywy KE, wydarzeń i spotkania EAfA,
 • ułatwianie wymiany kontaktów między organizacjami młodzieżowymi a innymi podmiotami działającymi w obszarze przygotowania zawodowego i praktyk zawodowych, zwłaszcza pomiędzy członkami EAfA,
 • opracowanie konkretnej propozycji większej i bardziej skonsolidowanej europejskiej sieci praktykantów.

EAN zostało powołane do życia przez European Youth Forum, OBESSU, przy wsparciu Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia Komisji Europejskiej.

EAN określił siedem kluczowych priorytetów na nadchodzące lata i zachęca wszystkie zainteresowane strony, w szczególności decydentów politycznych, do kształtowania programów praktyk i staży z uwzględnieniem tych priorytetów.

Siedem kluczowych priorytetów EAN:

 • Edukacja wysokiej jakości i zapewnianie tej jakości
 • Prawa, obowiązki i ochrona
 • Prawnie wiążące umowy
 • Reprezentacja praktykantów przed organami państwowymi
 • Promowanie staży
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji
 • Dostęp do informacji

Więcej informacji o EAN dostępnych jest na stronie internetowej: https://apprenticesnetwork.eu