Jerzy Bielecki

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych to coroczna inicjatywa Komisji Europejskiej, związana z podniesieniem świadomości korzyści płynących z kształcenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych jest wydarzeniem wymiany informacji o dobrych praktykach kształcenia zawodowego realizowanych w Europie. W roku 2020  odbędzie się już piąta edycja ETUZ, w terminie od 9 do 13 listopada w Berlinie i będzie dostępny on-line w całej Unii Europejskiej.

W ramach tygodnia zostaną przyznane nagrody dla projektów i działań, które są zgodne z jednym z priorytetów Komisji Europejskiej na lata 2019-2024 – „Europejski zielony ład” lub „Europa dostosowana do ery cyfrowej”.

Organizatorzy zachęcają do organizacji  lokalnych edycji ETUZ w szkołach i placówkach. Może być to dobra okazja do promocji idei uczenia się przez całe życie, a także osiagnięć szkół i placówek. Rejestrację wydarzeń należy dokonać poprzez dedykowany formularz.

Więcej informacji

Facebook