Zapraszamy uczniów techników, szkół branżowych I i II stopnia oraz szkół przysposabiających do pracy do udziału w konkursie kreatywnym promującym kształcenie zawodowe.

Przedmiotem konkursu jest pomysł na krótki (maks. 3 minutowy) film o dowolnej konwencji (np. reportażu, wywiadu, filmu dokumentalnego, teledysku itp.), stworzony w dowolnej technice, którego tematem przewodnim jest jedno z haseł:

  • Mój zawód za 30 lat,
  • Mój zawód i moje zielone kompetencje.

Aby wziąć udział w konkursie należy do dnia 30.11.2023 r. przesłać:

Na zwycięzców konkursu czekają nagrody w formie bonów zakupowych:

  • sześć nagród głównych - każda o wartości 2000 zł oraz
  • dwa wyróżnienia o wartości 1000 zł.

Link do formularza zgłoszeniowego

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 Oświadczenie Uczestnika pełnoletniego

Załącznik nr 2 Oświadczenie Rodzica/Opiekuna Uczestnika niepełnoletniego

Załącznik nr 3 Karta oceny projektu

Załącznik nr 4 Wzór formularza zgłoszeniowego