Jerzy Bielecki

Webinaria PARP to cykl spotkań ukazujących wyniki badań ogólnopolskich i branżowych prowadzonych w ramach Bilansu Kapitału Ludzkiego, Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego oraz Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego II. To także dyskusje na temat trendów i zjawisk kształtujących rynek pracy, kompetencji potrzebnych przez pracodawców, sposobów rozwoju kompetencji, kierunkach rozwoju w poszczególnych branżach i przygotowaniu pracodawców na te zmiany. 

Planowane webinaria w październiku i listopadzie 2023 r.

  1. Dynamiczna mobilność czy ewolucyjne zmiany? Przyszłość branży motoryzacja i elektromobilność w świetle badań BBKL – 19.10.23 r.
  2. Innowacyjność a rozwój kapitału ludzkiego. Spotkanie wokół wyników II edycji projektu BBKL dla branży nowoczesnych usług biznesowych (NUB) – 24.10.23 r.
  3. Hiperspecjalizacja czy interdyscyplinarność - jaki kierunek rozwoju wybierze sektor usług rozwojowych? – 26.10.23 r.
  4. Adaptacja do trudnych czasów. Premiera Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego w sektorze opieka zdrowotna i pomoc społeczna  – 8.11.23 r.
  5. Trendy, oczekiwania społeczne, wymogi prawne – jak wykorzystać szansę na rozwój? Przyszłość branży żywności wysokiej jakości – pomiędzy optymalizacją a innowacją – 10.11.23 r.
  6. Sektor chemiczny na ścieżce przyszłości – spotkanie wokół wyników II edycji Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego – 16.11.23 r.