Jerzy Bielecki

Nowa nota informacyjna Cedefop pt. Spojrzeć wstecz, by zobaczyć, co jest przed nami: jaka jest przyszłość kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie? 

Postępująca cyfryzacja w miejscu pracy, kryzys energetyczny i transformacja energetyczna, jak też umożliwienie uczącym się zarządzanie karierą zawodową i kształceniem się, powoduje że państwa europejskie aktualizują swoje systemy VET, by nadążać za zmieniającym się zapotrzebowaniem rynku pracy na umiejętności. 

Jakie wnioski można wyciągnąć z ustaleń Cedefopu, istotne dla zainteresowanych stron odpowiedzialnych za wyznaczanie priorytetów przyszłego rozwoju VET? Odpowiedzi znajdują się w opulikowanej nocie Spojrzeć wstecz, by zobaczyć, co jest przed nami: jaka jest przyszłość kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie?