Trwa proces legislacyjny projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 316, z późn. zm.) wynika głównie ze zmian w ustawie Prawo oświatowe oraz w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2005), przewidującej m.in.:

-wprowadzenie do systemu oświaty nowego rodzaju placówki, tj. branżowego centrum umiejętności,

- zastąpienie dotychczasowej kwalifikacji rynkowej kwalifikacją wolnorynkową oraz

-wprowadzenie nowej kwalifikacji w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, tj. kwalifikacji sektorowej.

W projekcie rozporządzenia wprowadzono do systemu oświaty nowy zawód technik elektromobilności, przyporządkowany do „branży motoryzacyjnej”, na wniosek ministra właściwego do spraw energii.

Projekt dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji