Jerzy Bielecki

Kwartalnik to baza informacji na temat „uczenia się przez całe życie” oraz Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Ma na celu integrację wokół ZSK oraz IBE środowiska ekspertów zajmujących się rynkiem pracy i uczeniem się przez całe życie.

W Kwartalniku publikowane są artykuły dot. aktualnych działań podejmowanych i zrealizowanych w obszarze ZSK, kwalifikacji i walidacji. W najnowyszm numerze m.in.:

  • Regionalne Centra Umiejętności. Innowacyjne rozwiązania w ramach ZSK
  • Badania zapotrzebowania na zawody, kwalifikacje i umiejętności
  • SRK – branżowe zastosowanie Polskiej Ramy Kwalifikacji
  • Walidacja. Wielowymiarowe korzyści z finansowania potwierdzania „efektów uczenia się”
  • 100 kwalifikacji rynkowych włączonych do ZSK

Pobierz Kwartalnik 01/2021 w języku polskim (PDF, 4 MB)