Jerzy Bielecki

Z powodu epidemii koronawirusa termin składania wniosków zostaje przedłużony do 7 maja 2020 r. (12:00 czasu obowiązującego w Brukseli) na następujące działania:

  • partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej (KA201),
  • partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego (KA202),
  • partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego ( KA203),
  • partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych (KA204),
  • partnerstwa współpracy szkół (KA229).

Źródło