Jerzy Bielecki

Minister Edukacji Narodowej ogłosił w lutym 2020 r. drugą prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Prognoza została stworzona w oparciu o procedury przetwarzania danych oraz dane zebrane przez Instytut Badań Edukacyjnych.

Celem prognozy jest wskazanie, jakie są możliwości rozwoju oferty szkolnictwa branżowego w odniesieniu do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy. Prognoza jest podzielona na części krajową i wojewódzką. Określa ona istotne i umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników w poszczególnych zawodach.

Prognoza krajowa zawiera alfabetyczny wykaz 24 zawodów, dla których, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa,  prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na rynku pracy. Ma ona na celu wspomaganie i rozszerzenie oferty zawodów nauczanych w szkolnictwie branżowym. Na liście zawodów znalazły się takie profesje jak m.in. automatyk, elektromechanik, elektronik, elektryk, kierowca mechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń czy mechatronik.

Prognoza została przygotowana na podstawie analiz prowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych z wykorzystaniem różnorodnych danych ilościowych i jakościowych. Uwzględniono  również opinie rad sektorowych do spraw kompetencji i Rady Programowej do spraw kompetencji, a także ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego.

W ramach znowelizowanych przepisów prawa oświatowego, samorządy na 2021 rok otrzymają zwiększoną subwencję oświatową na szkoły kształcące w zawodach, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy, wskazane w prognozie z roku 2020.

 

Więcej informacji wraz z pełnym wykazem zapotrzebowania na zawody znajduje się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.