15 września br. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłosiła konkurs na utworzenie 120 branżowych centrów umiejętności (BCU). BCU to zaawansowane technologicznie ośrodki kształcenia, szkolenia i egzaminowania w danej branży, powstałe w partnerstwie podmiotów branżowych oraz organów prowadzących szkoły kształcące w zawodach i centra kształcenia zawodowego.

Z oferty ośrodków będą mogli korzystać uczniowie, studenci, nauczyciele, wykładowcy oraz pracownicy branż. Centra utworzone zostaną w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Na ten cel zaplanowano 1,4 mld zł.

W konkursie mogą wziąć udział m.in. organizacje branżowe, izby gospodarcze, stowarzyszenia zawodowe i samorządy zawodowe zrzeszające osoby wykonujące dany zawód.

W każdej ze 120 dziedzin określonych na potrzeby konkursu powstanie 1 centrum w kraju – o jego lokalizacji zdecyduje dana branża, przy czym BCU będą tworzone przy szkołach kształcących w zawodach lub centrach kształcenia zawodowego.

Centra będą się specjalizowały w danej dziedzinie gospodarki. Wśród 120 dziedzin, w których powstaną centra znajdą się także branże kluczowe dla rozwoju przemysłu, w tym m.in. automatyka, robotyka, mechatronika, przemysł motoryzacyjny, przemysł lotniczy, energetyka odnawialna, transport, spedycja i logistyka, czy przetwórstwo spożywcze.

Przewiduje się utworzenie co najmniej 20 BCU do końca 2023 r. a kolejnych 100 do końca 2024 r.

Więcej informacji:

Informacja o konkursie