Minister Edukacji Narodowej skierował do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt części szczegółowej strategii na rzecz rozwoju umiejętności dzieci, młodzieży i dorosłych. Część szczegółowa ZSU 2030 powstała we współpracy z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), w ramach projektu Skills Strategy. Efektem wsparcia jest raport „Strategia Umiejętności OECD: Polska”, który został wykorzystany w pracach nad dokumentem rządowym Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 (część szczegółowa).

Czytaj więcej...

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w Polsce, zaprasza na III Kongres Rozwoju Systemu Edukacji, który odbędzie się 2 października 2020 roku.

Czytaj więcej...