Uchwałą Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2023 r. ustanowiono „Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych”. Ma on na celu podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych w społeczeństwie, zwiększenie podaży specjalistów ICT na rynku pracy, w tym kobiet, rozwój edukacji cyfrowej oraz poprawę jakości zarządzania rozwojem kompetencji cyfrowych. 

Czytaj więcej...