Webinaria PARP to cykl spotkań ukazujących wyniki badań ogólnopolskich i branżowych prowadzonych w ramach Bilansu Kapitału Ludzkiego, Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego oraz Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego II. To także dyskusje na temat trendów i zjawisk kształtujących rynek pracy, kompetencji potrzebnych przez pracodawców, sposobów rozwoju kompetencji, kierunkach rozwoju w poszczególnych branżach i przygotowaniu pracodawców na te zmiany. 

Czytaj więcej...