Kasia Pająk

Pod koniec roku ukazał się raport opublikowany przez CEDEFOP (Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego), poświęcony współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej na rzecz rozwoju kształcenia i edukacji zawodowej.

Publikacja w syntetyczny sposób podsumowuje lata 2015-2017 i przedsięwzięcia podejmowane przez kraje członkowskie UE oraz Norwegię i Islandię. Choć konkretne polityki edukacyjne znacznie się od siebie różnią, co może wynikać m.in. z różnic rozwojowych między krajami europejskimi, czy reform poszczególnych systemów edukacji, to raport wskazuje również pewne ogólnoeuropejskie trendy i specyfikę działań w zakresie kształcenia zawodowego. 

Raport podkreśla ogólnoeuropejskie wzmocnienie relacji pomiędzy gospodarką a systemem edukacji zawodowej oraz znaczącą poprawę jego wizerunku. Płynące z raportu wnioski wskazują również na pewien wspólny mianownik polityk różnych państw: rosnącą rolę praktyk zawodowych i nauki w miejscu pracy, a także działania mające na celu ułatwienie dostępu do edukacji zawodowej.

Więcej informacji znajdziecie w samej publikacji, która dostępna jest na stronie CEDEFOP.