Jerzy Bielecki

Jakie są prawno-organizacyjne uwarunkowania współpracy pracodawców ze szkołami? Jak dostosować ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy? Jak ułatwić młodym osobom start w dorosłe życie? Kim są zwycięzcy VII edycji Konkursu Szkoła dla Pracodawców – Pracodawcy dla Szkoły

Odpowiedzi na te oraz na wiele innych pytań można będzie uzyskać podczas konferencj organizowanej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej w ramach projektu „Eurodoradztwo Polska / Euroguidance Poland”, współfinansowanego ze środków programu Erasmus+.

Wydarzenie skierowane jest do wizytatorów kuratoriów oświaty, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz do nauczycieli szkół kształcących w zawodach.

Główne cele konferencji:

  1. Upowszechnianie dobrych praktyk współpracy szkół z pracodawcami w tym w zakresie doradztwa zawodowego.
  2. Promocja szkolnictwa branżowego.
  3. Upowszechnianie narzędzi i materiałów z zakresu doradztwa zawodowego.
  4. Doskonalenie wiedzy z zakresu zasad organizacji praktycznej nauki zawodu oraz organizacji kształcenia młodocianych pracowników.

Istotnym punktem konferencji będzie zaprezentowanie się szkół, które zwyciężyły w tegorocznej – VII edycji Konkursu Szkoła dla Pracodawców – Pracodawcy dla Szkoły.

Podczas konferencji uczestnicy będą również mogli lepiej poznać znaczenie doradztwa zawodowego w udostępnianiu uczniom i ich rodzicom informacji o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz o możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi.

Udział w konferencji jest bezpłatny. 

Więcej informacji i formularz rekrutacyjny