Jerzy Bielecki

Jakie znaczenie ma ZSK w planowaniu kariery zawodowej? Jak wykorzystać ZSK podczas opracowywania indywidualnego planu działania? Jaka jest rola doradztwa zawodowego w kontekście wspierania polityki na rzecz uczenia się przez całe życie z uwzględnieniem zasobów ZSK? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można będzie uzyskać podczas konferencji „Zintegrowany System Kwalifikacji – między teorią a praktyką”.

Konferencja organizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej w ramach projektu „Eurodoradztwo Polska/Euroguidance Poland”, współfinansowanego ze środków programu Erasmus+, odbędzie się dnia 30.10.2020 r.

Wydarzenie skierowane jest do doradców zawodowych, w tym szkolnych doradców zawodowych, nauczycieli, pedagogów, pracowników poradni doskonalenia nauczycieli, pracowników bibliotek pedagogicznych, pracowników poradni pedagogiczno-psychologicznych oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką doradztwa zawodowego.

Głównymi celami konferencji są:

  • Przekazanie wiedzy na temat procedury włączania kwalifikacji do ZSK
  • Rozwijanie wiedzy na temat znaczenia ZSK w planowaniu kariery zawodowej
  • Ukazanie możliwości i wyzwań pracownika wchodzącego na krajowy i zagraniczny rynek pracy
  • Przedstawienie narzędzi walidacji, w tym służących przygotowaniu bilansu kompetencji
  • Popularyzowanie wiedzy na temat dostępu do aplikacji Moje portfolio – narzędzia wspierającego doradców zawodowych i klientów
  • Wymiana doświadczeń i rekomendacje dotyczące roli doradztwa zawodowego w uczeniu się przez całe życie z uwzględnieniem zasobów ZSK.

Podczas konferencji uczestnicy będą mieli okazję, by dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystać zasoby Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w codziennej pracy doradczej.

W programie m.in.:

  • Transfer kompetencji, w tym budowanie różnorodnych strategii poszukiwania zatrudnienia. W jaki sposób kandydaci powinni mówić i pisać o swoich kompetencjach i kwalifikacjach w procesie rekrutacji?;
  • Zintegrowany System Kwalifikacji dla porównywalności kwalifikacji w Polsce i Europie;
  • Moje portfolio – narzędzie wspierające doradców zawodowych i ich klientów;
  • Prezentacja przykładowych konspektów lekcji dla młodzieży poświęconych ZSK.

Konferencja odbędzie się w formie online. Osoby zrekrutowane otrzymają link do udziału w konferencji zdalnie za pośrednictwem platformy edukacyjnej Virbela™.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć na stronie ORE oraz na Facebooku ORE

Rejestracja i program konferencji