Anna Maliszewska

7 czerwca 2024 r. Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli organizuje bezpłatną konferencję adresowaną przede wszystkim do nauczycieli szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego oraz pracodawców.

Cele konferencji skupiają się wokół współpracy szkół z pracodawcami, dobrych praktyk w zakresie kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy oraz wyzwań i szans rozwoju kształcenia zawodowego w Polsce. Spotkanie będzie także okazją do zainicjowania dialogu pomiędzy szkołami, pracodawcami i przedstawicielami branż na temat przyszłości kształcenia zawodowego.

Rejestracja na konferencje trwa do 6 czerwca br.

Więcej informacji dostępnych jest na stronach Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.