Jerzy Bielecki

18 maja odbędzie się ogólnopolska konferencja online “Między szkołą a rynkiem pracy”. Jednym z prelegentów będzie ekspert IBE ds. Zintegrowany Systemu Kwalifikacji, Sławomir Szymczak, który opowie o responsywności kwalifikacji rynkowych w kontekście potrzeb rynku pracy.

Do uczestnictwa zachęcamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, kuratoriów oświaty, dyrektorów szkół, doradców zawodowych, pedagogów, nauczycieli, edukatorów, trenerów oraz pracowników instytucji związanych z edukacją i rynkiem pracy z terenu całej Polski. 

Konferencja ukazuje jak ważne jest przygotowanie młodzieży do stawiania pierwszych kroków zawodowych, promuje kształcenie i szkolenie zawodowe, poszerza wiedzę o wymaganiach rynku pracy oraz w aspekcie poradnictwa kariery i pracy z młodzieżą, wzbogaca warsztat pracy, a także integruje środowiska edukacyjne i gospodarcze.

Szczegóły nt. konferencji: http://www.cwrkdiz.kalisz.pl/aktualnosci/513-konferencja-miedzy-szkola-a-rynkiem-pracy.html

Organizatorem konferencji jest Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu.

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY.