W kwietniu bieżącego roku ukazała się publikacja „Zintegrowany System Kwalifikacji – nowe spojrzenie na rolę doradztwa zawodowego. Rekomendacje dotyczące roli doradztwa zawodowego w kontekście wspierania polityki na rzecz uczenia się przez całe życie z uwzględnieniem zasobów ZSK”. W publikacji podjęto próbę wskazania działań, jakie warto i można podejmować w obszarze doradztwa zawodowego w celu zwiększenia możliwości korzystania z rozwiązań tworzonych w ramach ZSK. Prace nad przygotowaniem rekomendacji prowadzono w zespole ekspertów Instytutu Badań Edukacyjnych.

Czytaj więcej...

EAN to sieć praktykantów, a także organizacji związanych ze stażami i praktykami zawodowymi na poziomie europejskim. EAN został utworzony w 2017 r. w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu związanego z kształceniem i szkoleniem zawodowym, a w szczególności w zakresie przygotowania zawodowego i praktyk zawodowych.

Czytaj więcej...