EAN to sieć praktykantów, a także organizacji związanych ze stażami i praktykami zawodowymi na poziomie europejskim. EAN został utworzony w 2017 r. w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu związanego z kształceniem i szkoleniem zawodowym, a w szczególności w zakresie przygotowania zawodowego i praktyk zawodowych.

Czytaj więcej...