Na początku lutego odbyło się kolejne spotkanie plenarne ReferNet, w którym wzięli udział przedstawiciele instytucji zaangażowanych w prace sieci ze wszystkich państw członkowskich UE, Islandii i Norwegii.

Czytaj więcej...