Miło nam poinformować, że Cedefop, agenda Unii Europejskiej wspierająca kształcenie i szkolenie zawodowe, wybrała po raz kolejny Instytut Badań Edukacyjnych na polskiego partnera sieci ReferNet. IBE podpisało umowę z Cedefop i będzie uczestniczyło w pracach sieci w latach 2020-2023.

Celem sieci ReferNet jest zbieranie informacji i monitorowanie zmian w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w poszczególnych państwach członkowskich UE, Islandii i Norwegii.