Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprezentowała raport podsumowujący VI edycję badania Bilansu Kapitału Ludzkiego w latach 2017-2018. Raport: "Aktywność zawodowa i edukacyjna dorosłych Polaków wobec wyzwań współczesnej gospodarki" został zaprezentowany 17 września bieżącego roku.

 

Czytaj więcej...