Jerzy Bielecki

Forum Edukacji Dorosłych to coroczna konferencja dla użytkowników Elektronicznej platformy na rzecz uczenia się dorosłych w Europie – EPALE. Organizowana jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz działające w jej ramach Krajowe Biuro EPALE.

Motywem przewodnim tegorocznego forum będzie wsparcie uczącego się. Wystąpienia będą poruszać kwestie, jak można dodatkowo wpłynąć na proces uczenia się, usprawnić go; sprawić, żeby jego efekty były jeszcze lepsze. Zaprezentwane będą różnorodne narzędzia oraz techniki, jak motywować i angażować słuchaczy.

Instytut Badań Edukacyjnych reprezentować będzie Sylwia Walicka, która wraz z Moniką Wojciechowską z FRSE opowiedzą o projekcie „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”. Opowiedzą m.in. o tym:

  1. Jakie umiejętności wskazywano najczęściej jako wymagające rozwijania?
  2. Jakie metody i narzędzia zastosowano do diagnozowania umiejętności?
  3. Jakie czynniki wpływają na podjęcie decyzji o udziale we wsparciu edukacyjnym?
  4. Jak zaprojektowano walidację efektów uczenia się?
  5. Co stanowi o innowacyjności testowanych modeli?

Udział w V Forum Edukacji Dorosłych jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie aktywnego konta na platformie EPALE. Załóż konto na EPALE. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego przesłane zostaną dalsze instrukcje dotyczące udziału w Forum, w tym instrukcję logowania się i informacje techniczne.

Zapraszamy w dniach 23-27.11.2020 r.

Więcej informacji na stronie wydarzenia