Jerzy Bielecki

Cedefop zaprosił ekspertów z sieci CareersNet do oceny wpływu pandemii koronawirusa na realizację usług doradztwa zawodowego w ich kraju lub regionie.

Eksperci opisują w raporcie gwałtowną zmianę, jaka zaszła w obecnej sytuacji oraz jej wpływ na rozwój świadczenia usług doradztwa zawodowego i uczenia się z wykorzystaniem technologii cyfrowych. 

Tematy raportu obejmują:

  • obecne i przyszłe sposoby świadczenia usług doradztwa zawodowego,
  • bariery w dostępie do wsparcia online,
  • doradztwo zawodowe w programach nauczania,
  • informacje o rynku pracy,
  • potrzeby w zakresie powszechnego zapotrzebowania na podnoszenie umiejętności i szkolenia (dla praktyków poradnictwa, uczniów, beneficjentów, opiekunów, osób poszukujących pracy, pracowników itp.),
  • strategie informacyjne, szczególnie w przypadku grup ze specjalnymi potrzebami,
  • informacje i wytyczne dotyczące bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych,
  • bezpieczeństwo IT, ochrona danych osobowych i kwestie etyczne.

Usługi wsparcia i poradnictwa będą  miały kluczowe znaczenie również przy dostarczaniu informacji i wskazówek na temat ścieżek podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowywania dorosłych uczących się i wcześnie kończących naukę. Mogą one obecnie pilnie potrzebować przekwalifikowania się s oraz wsparcia psychologicznego w obliczu kryzysu związanego z koronawirusem.

Raport (w języku angielskim) dostępny jest na stronie: https://www.cedefop.europa.eu/files/2020_04_28_llg_and_pandemic_cnet_b.pdf

ŹRÓDŁO