Kasia Pająk

Na stronie Cedefop pojawiły się prognozy dotyczące zapotrzebowania na umiejętności dla poszczególnych państw Unii Europejskiej, w tym także dla Polski. Prognoza obejmuje lata 2016-2030.

W najnowszym opracowaniu szacuje się, że zatrudnienie w Polsce we wskazanym okresie wzrośnie o 2%. Wynik ten znajduje się wyraźnie poniżej szacowanej średniej dla Unii Europejskiej (6%). Jednocześnie zmniejszy się populacja osób w wieku produkcyjnym. W Polsce pośród najszybciej rozwijających się branż znalazła się branża budowlana, której pracownicy będą też najbardziej pożądani na polskim rynku pracy.

Najwięcej nowych miejsc pracy zostanie stworzonych dla specjalistów. Spadać będzie zapotrzebowanie na urzędników, pracowników sektora usług oraz sprzedawców, chociaż pamiętać należy o zapotrzebowaniu na pracę wynikającym z przechodzenia na emeryturę dotychczasowej kadry. Nadal będą rosły kwalifikacje siły roboczej - w roku 2030 aż 60% będzie posiadało wysoki poziom kwalifikacji. Zaś liczba osób o niskim i średnim poziomie kwalifikacji będzie malała.

Prognozy umiejętności przygotowywane przez Cedefop to analizy przyszłych trenów w obszarze zatrudnienia w podziale na poszczególne sektory i grupy zawodów, jak również w zakresie edukacji społeczeństwa oraz siły roboczej. Sposób przygotowania opracowań umożliwia porównywanie wyników pomiędzy poszczególnymi państwami.

Pełny raport dostępny jest na stronie Cedefop.