Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne w zakresie stosowania mikropoświadczeń w instytucjach szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Wytyczne mają na celu wypracowywanie standardów dla mikropoświadczeń, ułatwienie ich wykorzystywania w celach prowadzenia kształcenia, wspierania samodzielnego uczenia się i potwierdzania efektów uczenia się.

Czytaj więcej...

Webinaria PARP to cykl spotkań ukazujących wyniki badań ogólnopolskich i branżowych prowadzonych w ramach Bilansu Kapitału Ludzkiego, Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego oraz Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego II. To także dyskusje na temat trendów i zjawisk kształtujących rynek pracy, kompetencji potrzebnych przez pracodawców, sposobów rozwoju kompetencji, kierunkach rozwoju w poszczególnych branżach i przygotowaniu pracodawców na te zmiany. 

Czytaj więcej...