Opublikowano czwartą edycję raportu Światowego Forum Ekonomicznego „Przyszłość miejsc pracy”  (The Future of Jobs), który ukazuje się od 2016 roku. Raport poświęcony jest wpływowi czwartej rewolucji przemysłowej na rynek pracy, identyfikuje potencjalne zagrożenia oraz strategie transformacji ku zawodom coraz bardziej zyskującym na znaczeniu.

Czytaj więcej...