Forum Edukacji Zawodowej Europass i Euroguidance to coroczna konferencja, której przedmiotem są tematy ważne dla rozwoju edukacji branżowej i zawodowej w Polsce. Celem wydarzenia jest wspieranie i promowanie edukacji branżowej Polsce, a także europejskiego obszaru mobilności edukacyjno-zawodowej wśród polskiej społeczności doradców zawodowych.

Czytaj więcej...

Trwają zgłoszenia do udziału w drugiej edycji największych zawodów branżowych w Polsce - SkillsPoland 2022. 23 listopada zakwalifikowani zawodnicy staną w Gdańsku do rywalizacji o miano najlepszego młodego specjalisty w Polsce. Laureaci uzyskają także możliwość reprezentowania Polski podczas europejskich igrzysk umiejętności - EuroSkills 2023, której Polska będzie gospodarzem.

Czytaj więcej...

15 września br. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłosiła konkurs na utworzenie 120 branżowych centrów umiejętności (BCU). BCU to zaawansowane technologicznie ośrodki kształcenia, szkolenia i egzaminowania w danej branży, powstałe w partnerstwie podmiotów branżowych oraz organów prowadzących szkoły kształcące w zawodach i centra kształcenia zawodowego.

Czytaj więcej...

W raporcie eksperci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie prezentują wskaźnik pokazujący stopień „doganiania” przez Polskę krajów Unii Europejskiej w siedmiu obszarach społeczno-gospodarczych: dochody i deprywacja materialna, rynek pracy, warunki mieszkaniowe, zdrowie, edukacja, transport i infrastruktura oraz ochrona środowiska.

Czytaj więcej...

Niniejsza publikacja analizuje, w jaki sposób krajowe polityki i praktyki w zakresie poradnictwa zawodowego i doradztwa zawodowego w państwach członkowskich UE mogą wspierać uczniów zagrożonych oraz osoby przedwcześnie kończące kształcenie i szkolenie. Identyfikuje wspólne wzorce i istniejące luki informacyjne oraz określa perspektywy na przyszłość.

Czytaj więcej...