15 września br. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłosiła konkurs na utworzenie 120 branżowych centrów umiejętności (BCU). BCU to zaawansowane technologicznie ośrodki kształcenia, szkolenia i egzaminowania w danej branży, powstałe w partnerstwie podmiotów branżowych oraz organów prowadzących szkoły kształcące w zawodach i centra kształcenia zawodowego.

Czytaj więcej...

W raporcie eksperci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie prezentują wskaźnik pokazujący stopień „doganiania” przez Polskę krajów Unii Europejskiej w siedmiu obszarach społeczno-gospodarczych: dochody i deprywacja materialna, rynek pracy, warunki mieszkaniowe, zdrowie, edukacja, transport i infrastruktura oraz ochrona środowiska.

Czytaj więcej...

Niniejsza publikacja analizuje, w jaki sposób krajowe polityki i praktyki w zakresie poradnictwa zawodowego i doradztwa zawodowego w państwach członkowskich UE mogą wspierać uczniów zagrożonych oraz osoby przedwcześnie kończące kształcenie i szkolenie. Identyfikuje wspólne wzorce i istniejące luki informacyjne oraz określa perspektywy na przyszłość.

Czytaj więcej...

Mikropoświadczenia nie są czymś nowym, ale dopiero niedawno zwrócono na nie uwagę w debatach politycznych w całej UE. Cedefop przeprowadził kompleksowe badanie naukowe, aby dowiedzieć się, w jaki sposób są one opracowywane, dostarczane i uznawane.

Czytaj więcej...