Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza do udziału w seminarium „Bez barier − rola doradcy zawodowego w procesie przejścia ucznia z niepełnosprawnością pomiędzy etapami edukacyjnymi oraz przejścia z systemu edukacji na rynek pracy”. Seminarium odbędzie się 26 kwietnia 2022 r.

Czytaj więcej...

CEDEFOP opublikował Europejski Wskaźnik Umiejętności 2022 (European Skills Index, ESI). ESI jest jednym z narzędzi monitorowania zmian w obszarze kształtowania i aktywacji umiejętności. Pozwala na dokonywanie porównań systemów umiejętności pomiędzy krajami. W edycji 2022 polski system umiejętności zajął 10 miejsce wśród krajów EU.

Czytaj więcej...