W kolejnym tomie prezentującym wyniki badania opinii Europejczyków dotyczące uczenia się dorosłych i ustawicznego kształcenia zawodowego (CVET) autorzy skupiają uwagę na tym jak różnorodne charakterystyki badanych (np. wiek czy poziom wykształcenia) wpływają na poglądy dotyczące uczenia się.

Czytaj więcej...