Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza do udziału w seminarium „Bez barier − rola doradcy zawodowego w procesie przejścia ucznia z niepełnosprawnością pomiędzy etapami edukacyjnymi oraz przejścia z systemu edukacji na rynek pracy”. Seminarium odbędzie się 26 kwietnia 2022 r.

Czytaj więcej...