Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa to ogólnoeuropejska kampania organizowana z inicjatywy Komisji Europejskiej trwająca przez cały październik. Jej celem jest popularyzacja wiedzy, zwiększanie świadomości i wymiana dobrych praktyk w obszarze cyberbezpieczeństwa wśród szerokiej grupy użytkowników Internetu, profesjonalistów, a także ekspertów zajmujących się edukacją oraz profilaktyką dzieci i młodzieży. W Polsce kampanię już po raz dziewiąty koordynuje NASK-PIB (Naukowa i Akademicka Sieci Komputerowej – Państwowy Instytutu Badawczy).

Czytaj więcej...

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Mobilność ponadnarodowa kadry zarządzającej szkołami branżowymi, doradców zawodowych współpracujących ze szkołami branżowymi oraz przedstawicieli organów prowadzących szkoły branżowe”

Czytaj więcej...

Cedefop zaprasza podmioty zajmujące się kształceniem i szkoleniem zawodowym (VET), pracodawców oraz organizacje reprezentujące pracodawców i pracowników do wypełnienia czterech ankiet na temat ostatnich zmian oraz przyszłości kształcenia i szkolenia zawodowego, a także do podzielenia się swoimi doświadczeniami w zakresie korzystania z mikropoświadczeń (microcredentials).

Czytaj więcej...

4 czerwca br. Minister Edukacji i Nauki włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) nową kwalifikację rynkową: „Projektowanie procesów dydaktycznych w kształceniu zdalnym osób dorosłych”.

Czytaj więcej...