Cedefop zaprosił ekspertów z sieci CareersNet do oceny wpływu pandemii koronawirusa na realizację usług doradztwa zawodowego w ich kraju lub regionie.

Eksperci opisują w raporcie gwałtowną zmianę, jaka zaszła w obecnej sytuacji oraz jej wpływ na rozwój świadczenia usług doradztwa zawodowego i uczenia się z wykorzystaniem technologii cyfrowych. 

Czytaj więcej...

W kwietniu bieżącego roku ukazała się publikacja „Zintegrowany System Kwalifikacji – nowe spojrzenie na rolę doradztwa zawodowego. Rekomendacje dotyczące roli doradztwa zawodowego w kontekście wspierania polityki na rzecz uczenia się przez całe życie z uwzględnieniem zasobów ZSK”. W publikacji podjęto próbę wskazania działań, jakie warto i można podejmować w obszarze doradztwa zawodowego w celu zwiększenia możliwości korzystania z rozwiązań tworzonych w ramach ZSK. Prace nad przygotowaniem rekomendacji prowadzono w zespole ekspertów Instytutu Badań Edukacyjnych.

Czytaj więcej...