EAN to sieć praktykantów, a także organizacji związanych ze stażami i praktykami zawodowymi na poziomie europejskim. EAN został utworzony w 2017 r. w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu związanego z kształceniem i szkoleniem zawodowym, a w szczególności w zakresie przygotowania zawodowego i praktyk zawodowych.

Czytaj więcej...

Na początku lutego odbyło się kolejne spotkanie plenarne ReferNet, w którym wzięli udział przedstawiciele instytucji zaangażowanych w prace sieci ze wszystkich państw członkowskich UE, Islandii i Norwegii.

Czytaj więcej...