Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprezentowała raport podsumowujący VI edycję badania Bilansu Kapitału Ludzkiego w latach 2017-2018. Raport: "Aktywność zawodowa i edukacyjna dorosłych Polaków wobec wyzwań współczesnej gospodarki" został zaprezentowany 17 września bieżącego roku.

 

Czytaj więcej...

W trzech szkołach prowadzony będzie pilotażowy program rozwoju edukacyjno-zawodowego P-TECH realizowany przez IBM Polska, Samsung i Fujitsu Technology Solutions we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych i przy wsparciu Urzędu Miasta Katowice.

Czytaj więcej...