Wydarzenia

Kolejna edycja Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych
Konferencja "Edukacja policealna Twoją przyszłością"
Konferencja „Edukacja i uczenie się dorosłych”
Konferencja „Rozwój współpracy z pracodawcami w zakresie podnoszenia adekwatności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz doradztwa zawodowego”
Konferencja „Zintegrowany System Kwalifikacji – między teorią a praktyką”
Konferencja o metodach poszukiwania pracy i rekrutacji
Konferencja o walidacji a nowe technologie
Konferencja wysokiego szczebla: Skills for Industry. Upskilling and Reskilling in the Post-Covid Era. Fostering New Services and Jobs Creation
Konferencje, seminaria, spotkania
KONKURS FOTOGRAFICZNY CEDEFOP! #CEDEFOPPHOTOAWARD 2020: Twoje „zielone” lub cyfrowe umiejętności
Międzynarodowa konferencja na temat kompetencji przekrojowych uczniów w systemach szkolnictwa zawodowego (24.11.2020, godz. 9-11.30, on-line)
Nabór wniosków na wsparcie tworzenia LOWE
NAGRODY VET EXCELLENCE - GŁOSOWANIE
Nagrody VET Excellence – zachęcamy do zgłaszania inicjatyw
NETINVET w Polsce
O ZSK na konferencji online “Między szkołą a rynkiem pracy”
Polka z nagrodą VET Excellence Awards 2018
Publikacje Cedefop - źródło informacji o kształceniu i szkoleniu zawodowym oraz rynku pracy w Europie
ReferNet na Kongresie Edukacji Pozaformalnej
Seminarium dla branż o sektorowych ramach kwalifikacji